กู้เงินสร้างบ้านกับสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารไหนดี 2566, 2023

กับการกู้เงินสร้างบ้าน หรือคนที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเอง จากที่พยายามศึกษาข้อมูลในการเตรียมตัวก่อนจะกู้เงินปลูกบ้าน หรือกู้สินเชื่อสร้างบ้าน แล้ว ขั้นตอนที่จะต้องเริ่มการเป็นหนี้ในระยะยาวคือการหาสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารไหนดี 2566 ที่จะให้ดอกเบี้ยต่ำๆ และสามารถจะผ่อนได้แบบเบาๆ 

กู้เงินสร้างบ้านทั้งทีกับวิธีเลือกสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารไหนดี 2566, 2023

กู้เงินสร้างบ้าน จากการเลือกดอกเบี้ยต่ำๆในระยะ 3 ปีแรก

สำหรับคนที่ต้องการกู้เงินธนาคารสร้างบ้าน ที่ไม่ได้มีภาระหนี้อย่างอื่น นอกจากเงินกู้สร้างบ้าน อาจจะเลือกในช่วงระยะ 3 แรกที่จะพยายามใส่ยอดผ่อนชำระเพิ่มไปได้ กับดอกเบี้ยพิเศษที่ได้รับในระยะ 3 ปีแรก เพื่อจะได้ลดเงินต้นให้ได้มากที่สุด จากนั้นตั้งแต่ ปีที่ 4 เป็นต้นไป เงินต้นน้อยเท่าไรก็ยิ่งดี  เพราะจะมีการปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้กู้สินเชื่อสร้างบ้านก็ยังสามารถจะของยื่นเรื่องปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้อีก เพื่อจะได้ให้ได้ดอกเบี้ยที่ลดลง 

กู้เงินสร้างบ้าน กับสินเชื่อกู้เงินทำบ้านดอกเบี้ยต่ำมีที่ไหนบ้าง

สำหรับสินเชื่อสร้างบ้านที่น่าสนใจในปี 2566 ก็จะคัดมานำเสนอสำหรับ ดอกเบี้ยตั้งแต่ 2.50% – 3.50% ต่อปี โดยตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป จะมีการปรับดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 6.00% – 7.35% ต่อปี ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้กู้ที่จะตัดสินใจเลือกเอง โดยแผนการผ่อนชำระในแต่ละคนก็จะเลือกได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคน

 • แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ กู้เงินทำบ้านมีดอกเบี้ยเฉลี่ยนใน 3 ปีแรกที่ 2.50% 
 • ธนาคาร CIMB  มีดอกเบี้ยเฉลี่ยนใน 3 ปีแรกที่ 2.79%
 • ธนาคารกรุงไทย มีดอกเบี้ยเฉลี่ยนใน 3 ปีแรกที่ 2.83%
 • ธนาคารออมสิน มีดอกเบี้ยเฉลี่ยนใน 3 ปีแรกที่ 3.18%
 • ธนาคาร ธอส. มีดอกเบี้ยเฉลี่ยนใน 3 ปีแรกที่ 3.33%
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีดอกเบี้ยเฉลี่ยนใน 3 ปีแรกที่ 3.52%
 • ธนาคารยูโอบี มีดอกเบี้ยเฉลี่ยนใน 3 ปีแรกที่ 3.75%%
 • ธนาคารกรุงเทพ มีดอกเบี้ยเฉลี่ยนใน 3 ปีแรกที่ 3.83%

ในแต่ละสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆ เช่นค่าประเมินหลักประกัน ค่าจำจำนอง หรือค่าอากรแสตมป์ โดยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร 

เอกสารที่จะต้องใช้ในการกู้เงินสร้างบ้าน

 • สำหรับบุคคลทั่วไป มีรายได้ประจำ ยื่นกู้เงินปลูกบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้เงินสร้างบ้าน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน ทั้งฉบับจริง และสำเนา
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง ฉบับจริงตามจำนวนที่ธนาคารต้องการ พร้อมกับสำเนา
 • รายการเดินบัญชีสเตทเม้นย้อนหลัง 6 – 12 เดือน
 • กรณีมีบัญชีเงินออมหรือรายได้พิเศษจากช่องทางอื่นๆ ให้นำมายื่นเพิ่มเติมด้วย
 • หากไม่ได้ทำงานประจำผู้กู้ต้องเตรียมเอกสารแสดงรายได้เช่น
 • รูปถ่ายกิจการ ร้านค้า หรือกำหลังประกอบกิจการ
 • ใบประกอบการ ใบสัญญาเช่า หรือใบจดทะเบียน
 • บิลล์ขายสินค้า ล่าสุดที่สามารถจะตรวจสอบได้
 • รายการเดินบัญชีที่มีเงินเข้าเป็นประจำ
 • เอกสารที่เกี่ยวของหลักประกันกู้เงินสร้างบ้าน
  • โฉนดที่ดิน ที่ใช้สร้างบ้าน
  • แบบบ้านที่จะสร้างและเอกสารประมาณราคาก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
  • ใบขออนุญาตก่อสร้าง
 • สัญญาผู้รับเหมา อย่างครบถ้วน