ทางด่วนแก้หนี้ คลินิกแก้หนี้ หากเป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้ 2566, 2023

โครงการทางด่วนแก้หนี้เป็นตัวกลางประสานงานเพื่อให้หาข้อยุติร่วมกันโดยสามารถจะแก้หนี้ได้ทุกประเภททั้งหนี้จากการทำบัตรเครดิต หรือหนี้อื่นๆ แต่ยกเว้นเพียงปัญหาหนี้นอกระบบ สำหรับลูกหนี้ที่มีปัญหาติดต่อธนาคารไม่ได้หรือติดต่อธนาคารได้หาข้อสรุปตกลงกันไม่ได้ ก็ให้มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ทั้งประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ โดยแบงค์ชาติหรือธนาคารจะเป็นตัวกลางเพื่อให้หาข้อยุติร่วมกัน

ทางด่วนแก้หนี้ หากเป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้ 2566, 2023

ทางด่วนแก้หนี้ กับทางออกของคนเป็นหนี้นอกระบบ

ปกติในการแก้หนี้ หรือโครงการคลินิกแก้หนี้ต่างๆ ก็จะมีการแบ่งวัตุประสงค์ ออกเป็น หนี้ในระบบ และหนี้สินเชื่อนอกระบบ ซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีการให้ความช่วยเหลือแตกต่างกันดังนั้นเป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้ โดยหากเป็นหนี้นอกระบบจะต้องแจ้งศูนย์ช่วยเหลือดังต่อไปนี้ได้เลย

  • อยากปลดหนี้นอกระบบแต่ติดแบล็คลิส สำหรับศูนย์รับแจ้งเรื่องเงินนอกระบบ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง จุดรับเรื่องประสานงาน แนะนำช่องทางการไกล่เกลี่ยและช่องทางสินเชื่อเงินสดอนุมัติด่วนในระบบอื่น ๆ เช่น Pico Finance สถาบันการเงินเฉพาะกิจ โทร.1359
  • เป็นหนี้นอกระบบเยอะทําไงดี แนะนำเป็นศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ ป้องกันปราบปรามและไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับหนี้นอกระบบในพื้นที่รับผิดชอบ โทร.1567
  • 02-142-1444 สำนักงานอัยการสูงสุด สำหรับเป็นช่องทางไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โทร.02-142-1444
  • เป็นสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีประจำจังหวัด สำหรับการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบนอกกรุงเทพมหานคร โทร.02-142-2034  

ทางด่วนแก้หนี้กับคลินิกแก้หนี้

โครงการคลินิกแก้หนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลไทยที่จะให้ความช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยจะให้ความช่วยเหลือกับลูกหนี้ 2 กลุ่มด้วยกันคือ

  1. ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19  ทำให้รายได้และสภาพคล่องลดลง หรือในบางรายถึงขั้นตกงาน ซึ่งหากไม่ได้รับความช่วยเหลือก็อาจต้องออกโครงการสมัครคลินิกแก้หนี้ และกลับเข้าไปวังวนของหนี้เสียอีก
  2. ลูกหนี้ที่ยังพอชำระค่างวดได้ โดยโครงการจะกระตุ้นด้วยการลดดอกเบี้ยให้ 1% – 2% ให้กับลูกหนี้ที่ยังมีกำลังในการจ่ายค่างวดอยู่

ทางด่วนแก้หนี้ กับวิธีตรวจสอบทางด่วนแก้หนี้

สำหรับมาตรการในการช่วยเหลือล่าสุด โดยจะสรุปออกมาแบบสั้นๆ ซึ่งก็จะปรับใช้ให้เหมาะสมกับลูกหนี้ในแต่ละประเภท โดยในทุกหัวข้อล้วนมาทางออกเตรียมไว้อยู่แล้ว มีดังนี้คือ

  • ทางด่วนแก้หนี้ ช่วยด้วยการลดอัตราดอกเบี้ย
  • ทางด่วนแก้หนี้ ช่วยด้วยการพักชำระค่างวด
  • ทางด่วนแก้หนี้ ช่วยด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อย
  • ทางด่วนแก้หนี้ ช่วยด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย

โดยเมื่อยื่นลงทะเบียนออนไลน์แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการสำหรับ ทางด่วนแก้หนี้ได้ โดยจะต้องมีรหัสที่ได้จากการลงทะเบียน เพื่อใช้ติดตามเรื่องซึ่งรหัสนี้จะได้รับทาง SMS หรืออีเมล์ทีได้ระบุจากการลงทะเบียนในโครงการทางด่วนแก้หนี้ ที่เว็บไซต์ทางด่วนแก้หนี้ หรือจะโทร.1213  ก็ได้เช่นกัน