สินเชื่อเงินด่วน a-cash ธกส ตรวจสอบสิทธิ์สินเชื่อธกส
เงินเดือน: ไม่กำหนด
จำนวนเงินกู้: ไม่กำหนด
ร้อยละ: 6.5% ต่อปี
อายุผู้กู้: 20 ปีขึ้นไป
สมัครเลย

สินเชื่อเงินด่วน a-cash ธกส และสินเชื่อ ธกส 2566ที่เปิดให้ลงทะเบียน

ปัจจุบันธนาคาร ธกส. มีบริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ และเพื่อการลงทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับผู้ที่กำลังเดือดร้อน หรือประสบกับปัญหาต่างๆที่มีผลต่อการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพ โดยสินเชื่อ ธกส 2566 มีสินเชื่อเงินด่วน a-cash ธกส สินเชื่อธกส 2566 โควิด หรือ ธกส ปล่อยสินเชื่อ 200000 บาท ซึ่งในแต่ละสินเชื่อจะต้องมีการ ธกส ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนว่าสามารถจะยื่นลงทะเบียน ธกส ที่ต้องการได้หรือไม่

ลงทะเบียนธกสสินเชื่อเงินด่วน a-cash ธกส สินเชื่อธกส 2566 มีอะไรบ้าง

จุดเด่นและเงื่อนไขของสินเชื่อเงินด่วน a-cash ธกส สินเชื่อ ธกส 2566

 • เป็นสินเชื่อ ธกส 2566 สินเชื่อเงินด่วนที่อนุมัติไว
 • สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ กับ LINE @ baacfamily
 • อนุมัติวงเงินสูงสุดได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
 • จะต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
 • จะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร ธกส
 • ให้ระยะเวลาในการชำระเงินคืนได้นานถึง 12 เดือน
 • วิธีกดเงิน ธกส สามารถจะกดเงินสินเชื่อด้วยบัตร ATM ธนาคาร ธกส ออกมาใช้ได้ตลอดตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

สินเชื่อเงินด่วน a-cash ธกส และธกส ปล่อยสินเชื่อ 200000 บาท สินเชื่อ SME เกษตรกร

เป็นวงเงินสินเชื่อเพื่อจะให้กลุ่มชาวเกษตรกรโดยเฉพาะ เพื่อใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่นการแปรรูปผัก ผลไม้ต่างๆ เพื่อส่งขาย หรืองานอื่นๆที่อยู่นอกภาคการเกษตร แต่ก็มีความเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อจะได้ผลสำเร็จร่วมกันอย่างดี โดยสินเชื่อ ธกส ปล่อยสินเชื่อ 200000  บาท สินเชื่อ SME เกษตรกร จะมีเงื่อนไขในการลงทะเบียน ธกส ดังนี้คือ

 • จะต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเกี่ยงข้องกับอาชีพเกษตรกร การตลาด การขาย สินค้าที่มาจากการเกษตร
 • จะอนุมัติวงเงินเชื่อให้ได้ตั้งแต่ 200,000 บาท และจะได้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท 
 • ระยะเวลาในการผ่อนชำระจะมีอายุสัญญาไม่เกิน 10 ปี กรณีที่นำวงเงินสินเชื่อไปเพื่อนการลงทุน
 • จะต้องมีหลักประกันเงินกู้สำหรับสินเชื่อ SME เกษตรกร โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • ใช้ที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีโอกาสจะได้วงเงินสูงถึง 100% ของวงเงินที่ทำการจดจำนอง
  • สามารถจะใช้บุคคลค้ำประกันโดยจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร  ธกส กำหนด และจะได้วงเงินค้ำประกันไม่เกินรายละ 300,000 บาท
 • สามารถจะใช้ บยส. ในการค้ำประกันสินเชื่อเงินด่วน a-cash ธกส

สินเชื่อเงินด่วน a-cash ธกส สินเชื่อธกส 2566 โควิด ธกส ปล่อยสินเชื่อ 200000 บาท

เป็นสินเชื่อที่ให้ลงทะเบียนธกส 10000 บาทขึ้นไป แต่จะได้ไม่เกิน 200,000 บาท สำหรับลูกจ้างในภาคการเกษตร โดยจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ 0.75%ต่อเดือน และมีระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ไม่เกิน 5 ปี โดยคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ธกส 2564 จะต้องมีดังนี้

 • จะต้องเป็นพนักงานประจำ ลูกจ้างประจำกับงานด้านการเกษตร
 • จะต้องมีรายได้เฉลี่ยขั้นต่ำตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป 
 • จะต้องมีความมั่นคงทางด้านการทำงาน และได้ผ่านการทดลองงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

สมัครผ่านแหล่งบริการเงินด่วนอื่นๆ

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก
ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากพร้อมวิธีการสมัคร
เงินเดือน: มีรายได้ประจำ
จำนวนเงินกู้: สูงสุด 50,000 บาท
ร้อยละ: 4.20% ต่อปี
อายุผู้กู้: 20-70 ปี
รายละเอียดและบริการเพิ่มเติม
บัตรเครดิตเติมน้ำมัน
สนใจสมัครบัตรเครดิตเติมน้ำมัน ปตทกับธนาคารกสิกร
เงินเดือน: 15,000 บาทขึ้นไป
จำนวนเงินกู้: สุงสุด 5 เท่าของรายได้
ร้อยละ: 18% ต่อปี
อายุผู้กู้: 20-80 ปี
รายละเอียดและบริการเพิ่มเติม