สินเชื่อพร้อมมิตรหรือสินเชื่อพรอมิสรอเช็คผลการอนุมัติ
เงินเดือน: 6,000 บาทขึ้นไป
จำนวนเงินกู้: สูงสุด 300,000 บาท
ร้อยละ: 24-25% ต่อปี
อายุผู้กู้: 20-64 ปี
สมัครเลย

สินเชื่อพร้อมมิตร ลงทะเบียนกู้เงินพร้อมมิตร อนุมัติไวไม่เกิน 5 วัน 2566, 2023

สินเชื่อพร้อมมิตร หรือสินเชื่อพรอมิส ซึ่งเป็นของบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด และเปิดให้สมัครสินเชื่อพร้อมมิตร ซึ่งเป็นสินเชื่อบุคคล ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันก็สามารถจะกู้ได้ สามารถจะลงทะเบียนสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ และหากไปสมัครที่สาขาที่สะดวกใกล้บ้าน ก็จะรู้ผลการอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว

สินเชื่อพร้อมมิตรลงทะเบียนพร้อมมิตรสินเชื่อสำหรับลูกค้าใหม่ 2566, 2023

สิทธิประโยชน์ของสินเชื่อพร้อมมิตร

  • สินเชื่อพรอมิสจะอนุมัติวงเงินได้สูงสุดถึง 300,000 บาท โดยผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2 เท่า ของรายได้ต่อเดือน และผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
  • สินเชื่อพร้อมมิตร เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดตั้งแต่ 24% – 25%ต่อปี
  • พร้อมมิตรอนุมัติกี่วัน ซึ่งผลการอนุมัติสินเชื่อพร้อมมิตรจะรู้ผลได้ภายใน 1 – 5 วันทำการ

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกู้เงินพร้อมมิตรสินเชื่อพร้อมมิตร

  • ลงทะเบียนสินเชื่อพรอมิส จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา และมีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 20 – 64 ปีบริบูรณ์
  • จะต้องเป็นผู้มีรายได้ต่อเดือนอย่างน้อย 6,000 บาท สมัครโดยการยื่นหลักฐานประกอบ ต่างๆตามเงื่อนไข สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง ที่มีอายุไม่เกิน 60 วัน
  • ผู้สมัครต้องมีอายุในการทำงานในหน่วยงานเดิมตามเงื่อนไขในการสมัครสินเชื่อพร้อมมิตร  โดยผู้ที่เป็นพนักงานประจำต้องมีอายุงานอย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานรายวันหรือพนักงานสัญญาจ้าง จะต้องมีอายุการทำงานในหน่วยงานปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

สินเชื่อพร้อมมิตรกับการอนุมัติสินเชื่อพรอมิสกับการสมัครสินเชื่อพร้อมมิตร

การเช็คผลอนุมัติสินเชื่อพร้อมมิตร สามารถจะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการขอสินเชื่อได้ ซึ่งหากไม่เป็นการเข้าข้างตัวเอง ก็พอจะคาดเดาได้ว่าผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไร หากทำการตรวจสอบและมั่นใจว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถจะสมัครได้ โดยทางบริษัทพรอมิส จะยังมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อประกอบกับคุณสมบัติที่ผู้กู้เงินพร้อมมิตร สำหรับการพิจารณาจะมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์อื่นๆเพิ่มเติมอีก 

สินเชื่อพร้อมมิตรลงทะเบียนขอวงเงินเพิ่ม

กรณีที่ผู้กู้ต้องการวงเงินสินเชื่อพร้อมมิตรเพิ่มเติม ลูกค้าจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองก่อนว่า ปัจจุบันมีรายได้เพิ่ม หรือมีการปรับฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์ที่จะได้จากการลงทะเบียนสินเชื่อพรอมิส โดยสามารถยื่นหลักฐานแสดงรายได้เพิ่มเติม เช่นสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนใหม่ ได้ที่สาขาหรือจุดให้บริการพรอมิสใกล้บ้าน เพื่อเป็นการยื่นขอวงเงินพร้อมมิตรสินเชื่อ ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องทำการปิดบัญชีสินเชื่อพร้อมมิตรเดิมก่อน

เมื่อมีการตรวจสอบคุณสมบัติการขอสินเชื่อพร้อมมิตรแล้ว ผู้กู้มีคุณสมบัติครบทุกข้อ เมื่อทางบริษัทมีการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปแจ้งผล ลูกค้าสามารถรอรับเงินสดได้เลย หากยื่นสมัครที่สาขา หรือเพียงรอรับเงินโอนเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ครั้งแรกที่สมัครกับทางบริษัทพรอมิส

สมัครผ่านแหล่งบริการเงินด่วนอื่นๆ

บัตรเครดิตกรุงศรีแพลทินัม
บัตรเครดิตกรุงศรีแพลทินัมสมัครออนไลน์กี่วันรู้ผล
เงินเดือน: 15,000 บาทขึ้นไป
จำนวนเงินกู้: ไม่กำหนด
ร้อยละ: 16% ต่อปี
อายุผู้กู้: 20-60 ปี
รายละเอียดและบริการเพิ่มเติม
ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก
ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากพร้อมวิธีการสมัคร
เงินเดือน: มีรายได้ประจำ
จำนวนเงินกู้: สูงสุด 50,000 บาท
ร้อยละ: 4.20% ต่อปี
อายุผู้กู้: 20-70 ปี
รายละเอียดและบริการเพิ่มเติม